Svenska Ekchunks

I lager.

159 kr


Ekchunks i ordentliga bitar med fukthalt på ca 20% Småskaligt producerade på vår egna gård

Torkade i minst 3 år. 

Ek tycker vi är basen i all svensk rökved som ger en tung rök som passar till nästan allt. Testa!
Allra bäst tycker vi den funkar med nötkött.

Läs mer om våra olika trädslag här

Vi har valt att mäta mängd i kilo, då behöver du inte betala för luft. 2kg är ca 5-6 liter chunks