Rökved

Rökved i form av vedträn av olika svenska trädslag.

Perfekt för långgrillning/rökning i din smoker.